Kultuur

Debat

Debat bied ʼn platform vir leerders, om nie net nuwe vaardighede aan te leer nie, maar ook die toekoms met selfvertroue aan te pak. Leerders leer om navorsing te doen en oopkop oor ʼn onderwerp te dink

Redenaars

Redenaars  bied leerders die geleentheid om nuwe vaardighede aan te leer, soos hoe om navorsing te doen en ’n eie argument te formuleer, om kreatief te dink en bewus te wees van aktuele sake. Verder bevorder dit selfvertroue 

Visuele Kuns

Die mikpunt van die vak Visuele Kuns is om leerders bekend te stel aan die wêreld van kuns. Daar word gepoog om hul kreatiewe verbeelding te stimuleer

Beeldende Kuns

Dit is uiters belangrik om te leer hoe om denke in beelde uit te druk en ook hoe om visuele beelde te verstaan. Ons leef in ‘n visuele wêreld en visuele geletterheid is belangrik om ‘n sinvolle bestaan te kan voer.

Drama

Drama poog om basiese teater kennis en en toneelspeltegnieke op ‘n prettige manier aan leerders te bied. Leerders kry die geleentheid om hul toneelspelinstrumente – die lyf en stem –te ontwikkel. Dramatiese kunste moedig leerders aan om hulself vrylik uit te druk en hul passie vir die toneelspel uit te leef.

Musiek

Die missie is om 'n liefde vir musiek te kweek by die leerlinge wat hulle die res van hulle lewe sal bybly.

Bybelkennis Eksamen

"Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus."

(2 Tim 3 Vers 14 - 15)

Geloftedag

Op 16 Desember 1838 is 470 Voortrekkers deur ten minste 10 000 Zoeloes, georganiseer in verskeie 'impi's', by Bloedrivier aangeval. In die daaropvolgende oorwinning is net een Voortrekker lig beseer – hul leier, Andries Pretorius. Op die voorafgaande paar dae het die Voortrekkers daagliks 'n gelofte afgelê dat indien God hulle sou help, sou hulle en hulle nageslag daardie dag soos 'n Sabbatdag herdenk.

Majubafees

‘n Geweerskoot op 16 Desember 1880 in Potchefstroom het ‘n gewapende botsing tussen Boer en Brit in Transvaal ingelui. Van Britse kant is dit beskou as ‘n opstand, ‘n Boererebellie teen die Britse gesag wat sir Theophilus Shepstone as verteenwoordiger van die Britse koningin op 12 April 1877 oor die destydse Zuid-Afrikaansche Republiek afgekondig het. Daarenteen was dit vir die Transvaalse Boere ‘n vryheidstryd, ‘n onafhanklikheidsoorlog; die voortsetting van ‘n penne- en woordestryd wat al ‘n dag voor die anneksasie begin het toe die regering van die Republiek skriftelik teen die oorname van hulle land geprotesteer het.

  • White Instagram Icon

© Kopiereg 2023.Waterbergskool vir CVO   Alle Regte Voorbehou

Kontak Ons

Tel: +27 (0) 14 717 2032

Sel: +27 (0) 73 211 3594

e-Pos: info@waterbergskool.co.za

Adres

H/V Steve Tshwete & Boom Str    Nylstroom, Limpopo, 0510

Pluskode: 7CQ2+H2

GPS:  -24.711037, 28.4000k